Vroeg of laat kan iedereen te maken krijgen met een juridisch probleem.
Een echtscheiding, ontslag of een conflict over een onbetaalde factuur bijvoorbeeld. Eenvoudige problemen lost u vaak zelf op. Soms gaat het om ingewikkelde problemen en is deskundig advies nodig.
Of het nu privé- of zakelijke belangen betreft, met een advocaat staat u er nooit alleen voor. Uw advocaat staat immers aan uw kant: Hij is uw vertrouwenspersoon en zweert daarbij op het beroepsgeheim. Hij kan veel voor u realiseren door u op voorhand goed te adviseren. Dat is het belangrijkste gedeelte van zijn taak.

Door tijdige consultatie en advies worden veel processen en drama's vermeden. Daarom wordt de advocaat ook raadsman genoemd. Op basis van zijn gespecialiseerde kennis en ervaring reikt hij eerlijke en juridisch correcte antwoorden op uw vragen aan.

Dit uitgangspunt verklaart ook ons logo, waarin wij de nadruk wensen te leggen dat u nooit alleen bent met een advocaat aan uw zijde.

Zonder onafhankelijke en competente advocaten is er geen rechtvaardige maatschappij met vrije mensen denkbaar. Hoewel in een democratisch land als het onze alle mensen vrij en met gelijke rechten worden geboren, weten we allemaal dat we in werkelijkheid niet aan elkaar gewaagd zijn. De eerste taak van de advocaat bestaat erin als woordvoerder op te treden voor mensen die in hun rechten bedreigd worden.

Hoe meer een maatschappij evolueert, hoe complexer de regels van het maatschappelijk leven worden. Particulieren, handelaars en bedrijven worden bij alles wat zij doen, geconfronteerd met juridische teksten: contracten, wetten, reglementen, enz. Vaak kennen zij de exacte betekenis niet en kunnen zij de draagwijdte ervan moeilijk inschatten.
De advocaat kan hen hierbij helpen. Hij is professioneel, competent, discreet en kan een essentiële rol spelen bij elke beslissing. Dankzij zijn ervaring met procesvoering, is hij de juiste persoon om raad te geven, te onderhandelen, te verzoenen. Want ook bij juridische aangelegenheden geldt de regel dat "voorkomen beter is dan genezen".

De advocaat respecteert het beroepsgeheim, geeft blijk van loyaliteit en heeft geen enkel persoonlijk belang in de zaken die hij behartigt. Dat alles maakt hem als vanzelfsprekend geschikt voor de rol van onderhandelaar en verzoener. Een goede regeling is immers toch altijd beter dan een slecht proces.

Het is zeldzaam dat een burger over de nodige objectiviteit, sereniteit, juridische competentie en welsprekendheid beschikt om alleen voor de rechter te verschijnen. Daarom hebben diegenen die een proces voeren, 'partijen' genoemd, altijd al een beroep kunnen doen op een professionele spreekbuis: de advocaat. Hij is opgeleid om mensen bij te staan voor alle rechtbanken en in alle materies zoals: burgerlijke, strafrechterlijke, commerciële, sociale,...

Wacht niet te lang om een advocaat om raad te vragen. Voorkomen is beter dan genezen. Soms is één brief of gesprek voor een advocaat genoeg om een vervelende situatie op te lossen. Lang wachten maakt het probleem vaak ingewikkelder dan nodig en kan tot nare situaties leiden. Bovendien kost het uw advocaat waarschijnlijk meer tijd om tot een oplossing te komen. Uw kosten lopen daardoor hoger op dan wanneer u tijdig aan de bel trekt.

Ga dus op tijd naar een advocaat. Niet alleen als een conflict dreigt, maar ook als u andere problemen van juridische aard hebt.