Advocatenkantoor Keirsmaekers is een all-round advocatenpraktijk in de groene omgeving van
Sint-Katelijne-Waver waar maatwerk standaard is.

Om de klantgerichte dienstverlening te garanderen, wordt beroep gedaan op gereputeerde advocaten-medewerkers, ieder met zijn voorkeurmaterie uit het recht om het particuliere en bedrijfscliënteel snel de gepaste diensten aan te bieden. Onze dienstverlening is niet beperkt tot het voeren van gerechtelijke procedures. Het gaat eveneens om het voeren van onderhandelingen en het leveren van bijstand, het opmaken van contracten op maat, adviesverlening, enz...
Procedures worden door ons minutieus voorbereid en opgevolgd en met de grootste dossierkennis gepleit. Wij garanderen u een warm persoonlijk contact waarbij vertrouwen de basisvoorwaarde vormt.
Voor de behartiging van uw belangen in het buitenland kan uiteraard gebruik gemaakt worden van geselecteerde advocaten ter plaatse of experts uit andere vakgebieden die zorgvuldig worden geselecteerd.

Carl Keirsmaekers Peter Geuens Ella Goossens
Carl Keirsmaekers

Carl Keirsmaekers

carl@keirsmaekers.be

Geboren te Sint-Katelijne-Waver op 19 augustus 1952. Licentiaat in de Rechten V.U. Brussel 1976.

Advocaat aan de Balie te Mechelen sedert oktober 1976. Via Mr. Keirsmaekers lopen alle contacten met cliënt in de domeinen waarin het kantoor werkzaam is. Hij zelf draagt zorg voor de opvolging van het dossier.

Bij Koninklijk Besluit van 21 januari 1991 is hij benoemd als plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koophandel te Mechelen. Bovendien wordt hij regelmatig aangesteld als curator door de rechtbank van koophandel van Mechelen.

Mr. Carl Keirsmaekers is gespecialiseerd in:

Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Vennootschapsrecht, Ondernemings- en economisch recht, Contractenrecht, Huurrecht, Verkeersrecht, ...

Peter Geuens

Peter Geuens

peter@keirsmaekers.com

Geboren op 17 augustus 1965.

Licenciaat in de Rechten K.U. Leuven 1988 Advocaat aan de Balie te Mechelen sedert 1988.

Startte, na te hebben gewerkt als jurist bij een O.C.M.W.-pool, een zelfstandige algemene advocatenpraktijk in Mechelen. Bij Koninklijk Besluit van 31 oktober 2003 benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mechelen

Meester Geuens heeft een jarenlange ervaring en behandelt voor ons kantoor de meest complexe dossiers in zijn vakgebieden.

Wettelijke info:
Advocaat in België, ingeschreven bij de balie van Mechelen (www.balie-mechelen.be) - klachten: balie.mechelen@telenet.be - info verzekering BA: info@advocaat.be - officiële vestiging mr. Geuens: Koningin Astridlaan 143, 2800 Mechelen, BE0820.490.633

Mr. Peter Geuens is gespecialiseerd in:

Ruimtelijke orgdening en stedebouw, Uitvoerings- en beslagrecht, Administratief recht, Bouwrecht, Verbintenissen- en contractenrecht, Buitencontractuele aansprakelijkheid, ...

Ella Goossens

Ella Goossens

carl@keirsmaekers.com

Mevrouw Goossens is de echtgenote van meester Keirsmaekers. Zij heeft een algemene coördinerende en leidende rol, beheert het secretariaat en de boekhouding.

is gespecialiseerd in:

Algemeen management

Carl Keirsmaekers is advocaat aan de balie te Mechelen sinds oktober 1976. Zoals destijds klassiek aan de balie van Mechelen begon Mr. Keirsmaekers als generalist. Hij startte een eenmanskantoor aan de Stationsstraat te Sint-Katelijne-Waver, op een steenworp van VMV - de Vereniging van Mechelse Veilingen. In de loop der jaren bouwde hij zijn kantoor verder uit dankzij een grote expertise en een precieze opvolging van de dossiers.
Het kantoor werd dan ook uitgebreid met een selectie bekwame en gereputeerde medewerkers elk met hun expertise en voorkeurmaterie. Op die wijze werd de dienstverlening aan onze cliënten verder geoptimaliseerd en kon het kantoor zonder enig probleem de steeds verdere specialisering in het recht het hoofd bieden zonder de persoonlijke service voor de cliënt - zowel het particuliere als het bedrijfscliënteel - uit het oog te verliezen

Verdere uitbouw In 2004 voegde Annelies Keirsmaekers, dochter van Carl Keirsmaekers zich bij het kantoor, hetgeen meteen de aanzet vormde voor de verdere innovatie van het kantoor, structurele verbeteringen, continuiteit van de dienstverlening, de persoonlijke service en het juridische maatwerk verzekerde. Eind 2010 volgde dan ook de grondige verbouwing en uitbreiding van het kantoor in Sint-Katelijne-Waver.